Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


DOTACJE - dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy (limit podstawowy).   Tutejszy Urząd uruchomił środki powstałe w wyniku oszczędności w zakresie realizacji aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu dla 3 osób....

Zakończenie naboru wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 19 października 2017r. kończy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOM

Informacja dla pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. ...

Zakończenie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 9 października 2017r. zakończył nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"

Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 9 października 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 10 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 59a

36-100 Kolbuszowa

telefon:. (17) 227 17 90,  (17) 227 29 26, (17) 228 04 92
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - ptiątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek - ptiątek: 8:00 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę