Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI OD DNIA 25 MAJA 2020 r.

Rejestracja osobista w Urzędzie

Mając na uwadze potrzebę stopniowego łagodzenia obowiązujących ograniczeń związanych z COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej wznawia rejestrację osobistą w Urzędzie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny rejestracji.

Z tej formy rejestracji mogą korzystać wyłącznie osoby nie przebywające na kwarantannie oraz nie mające możliwości dokonania rejestracji elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl.

Ze względu na aktualną sytuację i ograniczenia w kontaktach między ludźmi, liczba osób, która może zostać obsłużona jednocześnie w tej formie jest ograniczona.

W związku z tym:
 • wizyta w Urzędzie będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych – obowiązkowe są maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu,
 • do Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione uprzednio telefonicznie na wizytę do rejestracji,
 • w sytuacji przedłużania się czasu obsługi wcześniej umówionego klienta, kolejna umówiona osoba będzie zmuszona oczekiwać na rejestrację na zewnątrz Urzędu,
 • w trakcie umówionej wizyty do rejestracji konieczne będzie przedłożenie dokumentów ustalonych podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej,
 • osoby, które zrezygnują z umówionej wizyty w celu rejestracji proszone są o telefoniczne poinformowanie o tej rezygnacji.

Numer telefonu do ustalenia terminu rejestracji: 792 356 556, 17 2272926 – wew. 271

Rejestracja elektroniczna

Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, mogą zarejestrować się składając wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl.
Do wniosku o dokonanie rejestracji w postaci elektronicznej należy dołączyć skany wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, mogą go założyć za pośrednictwem swojego konta elektronicznego w banku lub skorzystać z możliwości założenia Tymczasowego Profilu Zaufanego: zakładanie profilu zaufanego

Film instruktażowy dotyczący rejestracji elektronicznej:
https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4

Instrukcja rejestracji elektronicznej:
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Pozostałe sprawy urzędowe należy załatwiać poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 17 2271 790, 17 2272 926 - sekretariat,
 • e-mail: sekretariat@pup.kolbuszowa.pl
 • portal: www.praca.gov.pl
 • korespondencję w formie papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, 36-100 Kolbuszowa lub w Punkcie Podawczym przy wejściu do Urzędu.

Możliwe jest załatwianie spraw przez ePUAP (profil zaufany) lub podpis kwalifikowany na portalu www.praca.gov.pl . Osoby, które ich nie posiadają mogą potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, zarejestrować się jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Korzystając z środków porozumiewania się na odległość można

za pośrednictwem e-mail: sekretariat@pup.kolbuszowa.pl

telefonicznie: 17 227 17 90, 17 227 29 26

 • zgłosić ofertę pracy (wew. 281, 262, 259)
 • zgłosić wniosek o wydanie zaświadczenia (wew. 280)
Wszystkie wnioski można także przesłać pocztą na adres Urzędu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Usługa pośrednictwa pracy

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin spotkania, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim doradcą klienta:

Stanowisko 1:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 266, kom. 731 758 082
e-mail: s.slotarska@kolbuszowa.praca.gov.pl

Stanowisko 2:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 265, kom. 731 758 981
e-mail: a.pilat@kolbuszowa.praca.gov.pl

Stanowisko 3:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 261, kom. 530 371 795
e-mail: monika.wesolowska@pup.kolbuszowa.pl

Od dnia 25.05.2020r. osoby bezrobotne dla których tut. Urząd posiada odpowiednią ofertę pracy lub inną formę pomocy będą informowane telefonicznie lub listownie o terminie wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej celem jej przedstawienia.

Wizyty w Urzędzie będą realizowane z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych – obowiązkowe są maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu. Do Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione uprzednio telefonicznie lub wezwane listownie.

Współpraca z pracodawcami

Wszelkie dokumenty oraz wnioski związane z ubieganiem się lub realizacją zawartych umów dotyczących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m. in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), można:

 • przesłać do urzędu drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, 36-100 Kolbuszowa,
 • złożyć w Punkcie Podawczym przy wejściu do Urzędu,
 • przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl /Wnioski o usługi i świadczenia z Urzędu/Pismo do Urzędu/ - w tym przypadku dokumenty lub wnioski wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 59a

36-100 Kolbuszowa

telefon:. (17) 227 17 90,  (17) 227 29 26, (17) 228 04 92
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę