Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2022 r.
stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

PROJEKT: „Praca szansą na przyszłość"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM (IV)"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w roku 2018 realizował...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę