Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Nagłówek

Aktualności

Firma szkoleniowa Łętowski Consulting zaprasza do udziału w projekcie unijnym

Firma szkoleniowa Łętowski Consulting zaprasza do udziału w projekcie unijnym "Cztery kroki do aktywności".  Organizujemy bezpłatne kursy: obsługa kasy fiskalnej oraz pomoc kuchenna. Zapraszamy osoby: - powyżej 29 roku życia, - bezrobotne, - emerytów i rencistów, - z wykształceniem maksymalnie średnim, -...

Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach Programu Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 17 KWIETNIA 2018r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia .   ...

Nabór wniosków na staż w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 17 KWIETNIA 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 8 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zasady realizacji przez...

Zakończenie naboru wniosków na staż - 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 13 kwietnia 2018r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Pilarz-drwal

PRO.551.6.2018 Kolbuszowa, dnia 11.04.2018 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Pilarz-drwal" dla 1 osoby bezrobotnej.   W...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Operator koparek jednonaczyniowych do 25 t - III kl uprawnień

  Kolbuszowa, dnia 11.04.2018 r.   PRO.551.4.2018 INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Operator koparki jednonaczyniowej do 25 t III...

Zakończenie naboru wniosków na staż połączony z doposażeniem

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że ze względu na dużą liczbę wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Mój cel to praca" Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które wpłynęły do tutejszego urzędu, dzień  06.04.2018r ....

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - PILARZ-DRWAL

Kolbuszowa, dn. 04.04.2018 r. PRO.551.6.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - SPAWACZ ELEKTRYCZNY

Kolbuszowa, dn. 04.04.2018 r. PRO.551.5.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH DO 25 T III KL UPRAWNIEŃ

Kolbuszowa, dn. 04.04.2018 r. PRO.551.4.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra dla osób długotrwale bezrobotnych od 30 do 50 r.ż. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 3 KWIETNIA 2018r. rozpoczyna realizację Programu Regionalnego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób długotrwale...

Nabór wniosków na staż połączony z doposażeniem - "Mój cel to praca"

Nabór wniosków na staż - "Mój cel to praca" Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 3 KWIETNIA 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poprawa...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że ze względu na dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do tutejszego urzędu o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, dzień  19.03.2018 r. będzie ostatnim dniem ich przyjmowania, po czym nabór wniosków zostanie zamknięty. W...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) oraz spawania spoinami pachwinowymi w aluminium metodą TIG 141

Wykaz porad grupowych w II kwartale 2018r.

Wykaz porad grupowych realizowanych w II  kwartale 2018 roku   Kwiecień 2018 r.     NAZWA PORADY       ZAKRES TEMATYCZNY     TERMIN I CZAS TRWANIA   WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW PORADY   TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - SPAWACZ TIG

Kolbuszowa, dn. 02.03.2018 r. PRO.551.3.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej  w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza...

Nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2018r.

        O głoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r

Zamknięcie naboru wniosków na prace interwencyjne

Zakończenie naboru wniosków na prace interwencyjne Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 23.02.2018r. o godz. 11.30   został zamknięty nabór wniosków na  organizację prac interwencyjnych dla skierowanego bezrobotnego z Funduszu Pracy z powodu wyczerpania limitu środków. ...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - OPŁATY PO 01.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 01.03.2018 r. ulegnie zmianie numer rachunku bankowego dotyczący opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową. Prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy tj.:   Powiatowy Urząd...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ - OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej

W dniu 24 stycznia b.r. z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zorganizowana konferencja Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Życzenia pracownikom służb zatrudnienia złożyła minister Elżbieta Rafalska oraz sekretarz stanu – Stanisław...

Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO (zmiany)

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że przy realizacji projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Prawo jazdy kat. CE wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E

Wyświetlanie 1 - 25 z 120 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę