Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Nagłówek

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-OPERATOR CNC

Kolbuszowa, dn. 26.07.2017 r. PRO.551.17.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz Pracy

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz  Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 26 lipca  2017r. zakończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy ze względu na wyczerpanie limitu środków. Informacja o kolejnym naborze wniosków na staże ukaże...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.16.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia .07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z zakresu ...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.15.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 04.07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z...

INFORMACJA-BONY SZKOLENIOWE

Po wia towy Urzą d Pracy w Kolbuszowej przypo mina o trwa jącym NABORZE wniosków o przyznanie BONÓW SZKOLENIOWYCH   dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tutejszy Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego, w ramach projektu pn.:...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135)

Kolbuszowa, dn. 14.07.2017 r. PRO.551.16.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza ...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 14.07.2017 r. PRO.551.15.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 04.07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z...

UWAGA!!! Zwrot podatku od stypendiów wypłaconych osobom bezrobotnym

  Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów     Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 01...

Nabór wniosków na staż - Fundusz Pracy

  Nabór wniosków na staż - Fundusz Pracy   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 17 lipca 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy w ramach środków z Funduszu Pracy.   Staże...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

                            Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza kolejny nabór wniosków ...

Dotacje - wstrzymanie naboru wniosków

Uwaga: W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności...

Informacja o wyborze jednostki szkoleniowej - Prawo jazdy kat. CE wraz z egzaminem państwowym

Kolbuszowa, dnia 04.07.2017 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Prawo jazdy kat. CE wraz z egzaminem państwowym" dla 1 osoby bezrobotnej. ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-KASJER WALUTOWO-ZŁOTOWY

Kolbuszowa, dn. 04.07.2017 r. PRO.551.15.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Informacja o wyborze jednostki szkoleniowej-Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną kat. C,C1,CE,C1E

Kolbuszowa, dnia 30.06.2017 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie...

Zakończenie naboru wniosków na staż - "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"

Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach projektu 7.2 RPO "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 29 czerwca 2017r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-PRAWO JAZDY KAT. CE WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Kolbuszowa, dn. 23.06.2017 r. PRO.551.14.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Nabór wniosków o refundację Pracodawcy lub Przedsiębiorcy kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

    Nabór wniosków o refundację Pracodawcy lub Przedsiębiorcy kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 27.06.2017r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-PRAWO JAZDY KAT. C WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

Kolbuszowa, dn. 20.06.2017 r. PRO.551.13.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH  w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje szkoleniowe,...

SPOTKANIE INFORMACYJNE

STOTKANIE INFORMACYJNE W dniu 29 czerwca (czwartek) b.r. o godz. 10.00 w budynku PUP w Kolbuszowej (pok. Nr 17 –piętro) ul. Piłsudskiego 59A, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie BEZPŁATNYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH z projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Wspólny język to podstawa".   ...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej-Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

PRO.551.12.2017 Kolbuszowa, dnia 13.06.2017 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz...

Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"

Nabór wniosków na staż w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 13 czerwca 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29...

Zakończenie naboru wniosków na staż - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 8 czerwca 2017r. zakończył nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi ze środków z rezerwy Funduszu Pracy z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. ...

Nabór wniosków na staż - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nabór wniosków na staż - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 6 czerwca 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 20 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy w ramach Programu...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych-Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kolbuszowa, dn. 02.06.2017 r. PRO.551.12.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje szkoleniowe,...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że  od dnia 2 czerwca 2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wyświetlanie 1 - 25 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę