Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Nagłówek

Aktualności

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (131) i MAG (135)

W wyniku analizy złożonej oferty szkoleniowej, działając zgodnie z przyjętymi zasadami wyboru instytucji szkoleniowych w dniu 17.07.2018 r. do współpracy w przedmiotowym zakresie wybrano następującą firmę: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 38 (Lasek Komunalny) 39-300 Mielec

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych

W wyniku analizy złożonej oferty szkoleniowej, działając zgodnie z przyjętymi zasadami wyboru instytucji szkoleniowych w dniu 17.07.2018 r. do współpracy w przedmiotowym zakresie wybrano następującą firmę: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANA OFERT SZKOLENIOWYCH-Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kolbuszowa, dn. 11.07.2018 r. PRO.551.11.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu organizuje spotkanie promujące służbę wojskową dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego.   Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 59A w dniu 20.07.2018r (piątek) o...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - DRWAL - OPERATOR PILARKI

Kolbuszowa, dn. 06.07.2018 r. PRO.551.10.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

SZKOLENIE SPAWACZ METODĄ MAG I TIG

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór na kurs grupowy „ Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) " – dla 5 osób bezrobotnych. Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

SZKOLENIE MAGAZYNIER Z OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór na kurs grupowy „ Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych " – dla 5 osób bezrobotnych. Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) dla 5 osób bezrobotnych

Kolbuszowa, dn. 03.07.2018 r. PRO.551.9.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń w ramach programu z rezerwy MRPiPS pn.: Program...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych dla 5 osób bezrobotnych

Kolbuszowa, dn. 03.07.2018 r. PRO.551.8.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń w ramach programu z rezerwy MRPiPS pn.: Program...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Operator żurawia wieżowego kat. I Ż

PRO.551.7.2018 Kolbuszowa, dnia 25.06.2018 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Operator żurawia wieżowego kat. I Ż" dla 1 osoby...

Nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

SZKOLENIA TO SZANSA NA PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI, ZDOBYCIE NOWEGO ZAWODU, UZYSKANIE DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ. ZAPRASZAMY!   Złóż wniosek na szkolenie w trybie indywidualnym, pod gwarancję zatrudnienia - oświadczenie od przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu po zakończonym szkoleniu. W ramach szkolenia...

Nabór wniosków na staże oraz prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 27 CZERWCA 2018r. rozpoczyna realizację programu z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób  bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie posiadających II profil pomocy. W związku z powyższym od 27 czerwca 2018r. PUP w...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - OPERATOR ŻURAWIA WIEŻOWEGO - KAT. I Ż

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH "Operator żurawia wieżowego - kat. I Ż” dla 1 osoby bezrobotnej

Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO

Nabór wniosków na staż w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 8 czerwca 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób bezrobotnych w ramach projektu...

Informacja o wprowadzeniu z dniem 25 maja 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Informacja o wprowadzeniu z dniem 25 maja 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Informacja o wprowadzeniu z dniem 25 maja 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór na szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy   pn. „Szukam pracy"   Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest dla bezrobotnych poszukujących...

Nabór wniosków w ramach bonu na zasiedlenie - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"...

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 10 maja 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 75 osób w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Nabór wniosków w ramach Programów z rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 7 MAJA 2018r. rozpoczyna realizację programów z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. W związku z powyższym od...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Kurs spawania łukowego elektrodami otulonymi (elektryczne)metoda 111 - kurs podstawowy

Kolbuszowa, dnia 19.04.2018 r. PRO.551.5.2018     INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ     Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   „Kurs spawania łukowego...

Firma szkoleniowa Łętowski Consulting zaprasza do udziału w projekcie unijnym

Firma szkoleniowa Łętowski Consulting zaprasza do udziału w projekcie unijnym "Cztery kroki do aktywności".  Organizujemy bezpłatne kursy: obsługa kasy fiskalnej oraz pomoc kuchenna. Zapraszamy osoby: - powyżej 29 roku życia, - bezrobotne, - emerytów i rencistów, - z wykształceniem maksymalnie średnim, -...

Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach Programu Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 17 KWIETNIA 2018r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia .   ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę