Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

      Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) W związku z powstałymi oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi...

Nabór wniosków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" w...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza OSTATNI nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w...

Dotacje - zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" został ...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że  od dnia 7 września 2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"

Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 4 września 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Porady grupowe w IV kwartale 2017 roku

Wykaz porad grupowych realizowanych w IV kwartale 2017 roku   PAŹDZIERNIK 2017   Nazwa porady: „Warsztat samopoznania, rynek pracy"   Zakres tematyczny: Poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy i źródeł informacji istotnych dla realizacji celów zawodowych, Umożliwienie klientom rozpoznania...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej-Opiekunka osób starszych

PRO.553.19.2017 Kolbuszowa, dnia 29.08.2017 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Opiekunka osób starszych" dla 1 osoby bezrobotnej. ...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Operator CNC

Kolbuszowa, dnia 23.08.2017 r. PRO.551.18.2017     INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Operator obrabiarek sterowanych...

Zakończony nabór wniosków w ramach refundacji dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 23.08.2017r. o godzinie 15:30             zakończył nabór wniosków o zawarcie umowy dot. refundacji części kosztów poniesionych         na wynagrodzenia, nagrody oraz...

Zakończenie naboru wniosków na staż - 7.1 RPO

Zakończenie naboru wniosków na staż - 7.1 RPO "Mój cel to praca" Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 23 sierpnia 2017r. zakończył nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Mój cel to praca" Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH

Kolbuszowa, dn. 21.08.2017 r. PRO.551.19.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej wznawia nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi"   Wnioski o...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza kolejny nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017r. ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

Kolbuszowa, dn. 07.08.2017 r. PRO.551.18.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej-Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

PRO.551.17.2017 Kolbuszowa, dnia 07.08.2017 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej-Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG(141) i MAG(135)

PRO.551.16.2017 INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   kurs „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135)" dla 1...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej-Kasjer walutowo-złotowy

PRO.553.15.2017   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie:   „Kasjer walutowo-złotowy" dla 1 osoby bezrobotnej.     W terminie...

Spotkanie informacyjne

Promedica24- praca w Polsce lub za granicą ( spotkanie informacyjne)   Firma Promedica24 organizuje spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej  dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce lub za granicą (Niemcy, Wielka Brytania). W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie...

Nabór wniosków na staż - "Mój cel to praca"

Nabór wniosków na staż - "Mój cel to praca"   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 1 SIERPNIA 2017r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-OPERATOR CNC

Kolbuszowa, dn. 26.07.2017 r. PRO.551.17.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz Pracy

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz  Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 26 lipca  2017r. zakończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy ze względu na wyczerpanie limitu środków. Informacja o kolejnym naborze wniosków na staże ukaże...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.16.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia .07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z zakresu ...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.15.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 04.07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z...

INFORMACJA-BONY SZKOLENIOWE

Po wia towy Urzą d Pracy w Kolbuszowej przypo mina o trwa jącym NABORZE wniosków o przyznanie BONÓW SZKOLENIOWYCH   dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tutejszy Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego, w ramach projektu pn.:...

Wyświetlanie 1 - 25 z 71 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę