Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że  z dniem 18.09.2018 r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności z Funduszu Pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1, C+E,C1+E

PRO.551.14.2018 Kolbuszowa, dnia 07.09.2018 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną...

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2018r.

Wykaz porad grupowych realizowanych w IV  kwartale 2018 roku   Październik 2018 r.     NAZWA PORADY       ZAKRES TEMATYCZNY     TERMIN I CZAS TRWANIA   WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW PORADY   TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ...

Informacja o rezygnacji ze szkolenia "Prawo jazdy kat. B+E wraz z egzaminem państwowym"

Kolbuszowa, dn. 03.09.2018 r. PRO.551.13.2018   INFORMACJA   dla instytucji szkoleniowych, które złożyły oferty szkoleniowe na organizację szkolenia: „Prawo jazdy kat. B+E wraz z egzaminem państwowym"   W związku rezygnacją osoby bezrobotnej z wniosku o skierowanie na szkolenie: „ Prawo jazdy...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - Prawo jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E

Kolbuszowa, dn. 31.08.2018 r. PRO.551.14.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza ...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 24 sierpnia 2018r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" współfinansowanego ze...

Informacja o rezygnacji ze szkolenia "Operator koparek jednonaczyniowych do 25 t - III kl."

Kolbuszowa, dn. 23.08.2018 r. PRO.551.12.2018   INFORMACJA   dla instytucji szkoleniowych, które złożyły oferty szkoleniowe na organizację szkolenia:   „Operator koparek jednonaczyniowych do 25 T – III kl. uprawnień"   W związku rezygnacją pracodawcy z zatrudnienia osoby bezrobotnej po...

Zakończenie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 23 sierpnia 2018r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - KURS PRAWA JAZDY KAT. B+E WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH "Kurs prawa jazdy kat. B+E wraz z egzaminem państwowym" dla jednej osoby bezrobotnej

Dotacje - zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 21 sierpnia 2018r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.   Jednocześnie, ...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 21 sierpnia 2018r.   zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi. ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH DO 25 T-III KL. UPRAWNIEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro kurs „Operator koparek jednonaczyniowych do 25 T – III kl. uprawnień” dla 1 osoby bezrobotnej.

Zakończenie naboru wniosków na staż - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 8 sierpnia 2018r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

PRO.551.11.2018 Kolbuszowa, dnia 06.08.2018 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Zakończenie naboru wniosków na staż - 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 6 sierpnia 2018r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Drwal-operator pilarek

PRO.551.10.2018 Kolbuszowa, dnia 20.07.2018 r.   INFORMACJA O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione informuję o wyborze instytucji szkolącej w zakresie: „Drwal-operator pilarki" dla 1 osoby bezrobotnej. ...

INFORMACJA-BONY SZKOLENIOWE

Po wia towy Urzą d Pracy w Kolbuszowej przypo mina o trwa jącym NABORZE wniosków o przyznanie BONÓW SZKOLENIOWYCH   dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tutejszy Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego, w ramach projektu pn.:...

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135)

W wyniku analizy złożonej oferty szkoleniowej, działając zgodnie z przyjętymi zasadami wyboru instytucji szkoleniowych w dniu 17.07.2018 r. do współpracy w przedmiotowym zakresie wybrano następującą firmę: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 38 (Lasek Komunalny) 39-300 Mielec

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej - Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych

W wyniku analizy złożonej oferty szkoleniowej, działając zgodnie z przyjętymi zasadami wyboru instytucji szkoleniowych w dniu 17.07.2018 r. do współpracy w przedmiotowym zakresie wybrano następującą firmę: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANA OFERT SZKOLENIOWYCH-Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kolbuszowa, dn. 11.07.2018 r. PRO.551.11.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu organizuje spotkanie promujące służbę wojskową dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego.   Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 59A w dniu 20.07.2018r (piątek) o...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH - DRWAL - OPERATOR PILARKI

Kolbuszowa, dn. 06.07.2018 r. PRO.551.10.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

SZKOLENIE SPAWACZ METODĄ MAG I TIG

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór na kurs grupowy „ Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) " – dla 5 osób bezrobotnych. Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

SZKOLENIE MAGAZYNIER Z OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór na kurs grupowy „ Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych " – dla 5 osób bezrobotnych. Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych...

Wyświetlanie 1 - 25 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę