Rejestracja - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w formie:

  • osobistej wizyty w urzędzie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30, lub
  • za pośrednictwem portalu praca.gov.pl,

po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 2271 790 wew. 254, 267, 271 lub tel. kom. 792 356 556 lub 609 484 675.
Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji terminu rejestracji (data i godzina).

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, mogą zarejestrować się składając wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl.
Do wniosku o dokonanie rejestracji w postaci elektronicznej należy dołączyć skany wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, mogą go założyć za pośrednictwem swojego konta elektronicznego w banku.
Instrukcja zakładania profilu zaufanego.

Film instruktażowy dotyczący rejestracji elektronicznej:
https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4

Instrukcja rejestracji elektronicznej:
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę