Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania nie będzie świadczona fizyczna obsługa klientów.

Wszelkie sprawy urzędowe należy załatwiać poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 17 2271 790, 17 2272 926 - sekretariat,
 • e-mail: sekretariat@pup.kolbuszowa.pl
 • portal: www.praca.gov.pl
 • korespondencję w formie papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, 36-100 Kolbuszowa lub w Punkcie Podawczym przy wejściu do Urzędu.

Możliwe jest załatwianie spraw przez ePUAP (profil zaufany) lub podpis kwalifikowany na portalu www.praca.gov.pl . Osoby, które ich nie posiadają mogą potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, zarejestrować się jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Korzystając z środków porozumiewania się na odległość można

za pośrednictwem e-mail: sekretariat@pup.kolbuszowa.pl

telefonicznie: 17 227 17 90, 17 227 29 26

 • zgłosić ofertę pracy (wew. 281, 262, 259)
 • zgłosić wniosek o wydanie zaświadczenia (wew. 280)
Wszystkie wnioski można także przesłać pocztą na adres Urzędu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Rejestracja elektroniczna

Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, mogą zarejestrować się składając wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl.
Do wniosku o dokonanie rejestracji w postaci elektronicznej należy dołączyć skany wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku mogą go założyć pod adresem https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

Film instruktażowy dotyczący rejestracji elektronicznej:
https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4

Instrukcja rejestracji elektronicznej:
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Wizyty w terminach wyznaczonych

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin spotkania, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim doradcą klienta:

Stanowisko 1:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 266, kom. 731 758 082
e-mail: s.slotarska@kolbuszowa.praca.gov.pl

Stanowisko 2:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 265, kom.731 758 981

Stanowisko 3:

Tel. 17 227 17 90, 17 227 29 26 wew. 261, kom. 530 371 795

Współpraca z pracodawcami

Wszelkie dokumenty oraz wnioski związane z ubieganiem się lub realizacją zawartych umów dotyczących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m. in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), można przesłać do urzędu drogą pocztową na adres Urzędu lub w formie elektronicznej – w tym przypadku wniosek przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

  Na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, działając w imieniu Starosty Kolbuszowskiego,  ogłaszam nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla...

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że wstrzymuje nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz usługi rynku pracy.

 • Koronawirus: informacje i zalecenia

  Aktualne informacje oraz zalecenia dotyczce koronawirusa znajdują się na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeni Załączniki ...

 • Informacja

  W dniu 20 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej pracuje do godz. 14-ej.  W budynku przeprowadzone zostanie ozonowanie.

 • Komunikat-odwołanie zaplanowanych spotkań

  Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa  SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i pracowników zaplanowane spotkania na dzień 24.03.2020r. (spotkanie informacyjne EURES) oraz 25.03.2020r. (spotkanie rekrutacyjne do pracy w Hucie Stalowa Wola) zostają odwołane. Informacja na temat nowych...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 59a

36-100 Kolbuszowa

telefon:. (17) 227 17 90,  (17) 227 29 26, (17) 228 04 92
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę