Aktualne nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Aktualne nabory wniosków

Prace interwencyjne

Program / projekt Czas trwania naboru    
Fundusz Pracy od 1.02 do wyczerpania limtu środków Ogłoszenie o naborze Dokumenty do pobrania
Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu kolbuszowskiego (II), w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). od 6.03 do wyczerpania limitu środków Ogłoszenie o naborze Dokumenty do pobrania

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Program / projekt Czas trwania naboru    
Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu kolbuszowskiego (II), w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). od 19.04 do 22.04 Ogłoszenie o naborze Dokumenty do pobrania
Fundusz Pracy Dokumenty do pobrania

Bony szkoleniowe

Program / projekt Czas trwania naboru    
Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu kolbuszowskiego (II), w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). od 27.02 do wyczerpania limitu środków Ogłoszenie o naborze Dokumenty do pobrania

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 6, niepełnosprawnym dzieckiem (dziećmi) do 7 roku życia lub osobą zależną

Program / projekt  
Fundusz Pracy Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę