Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZED DNIEM 24 CZERWCA 2020R.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę