Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

      Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) W związku z powstałymi oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi...

Nabór wniosków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" w...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2017r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza OSTATNI nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w...

Dotacje - zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" został ...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że  od dnia 7 września 2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 59a

36-100 Kolbuszowa

telefon:. (17) 227 17 90,  (17) 227 29 26, (17) 228 04 92
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - ptiątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek - ptiątek: 8:00 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę