Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH-OPERATOR CNC

Kolbuszowa, dn. 26.07.2017 r. PRO.551.17.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione zaprasza instytucje...

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz Pracy

Zakończenie naboru wniosków na staż - Fundusz  Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że dnia 26 lipca  2017r. zakończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy ze względu na wyczerpanie limitu środków. Informacja o kolejnym naborze wniosków na staże ukaże...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.16.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia .07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z zakresu ...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Kolbuszowa, dn. 24.07.2017 r. PRO.551.15.2017 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 04.07.2017 r. dotyczącego składania ofert na szkolenie z...

INFORMACJA-BONY SZKOLENIOWE

Po wia towy Urzą d Pracy w Kolbuszowej przypo mina o trwa jącym NABORZE wniosków o przyznanie BONÓW SZKOLENIOWYCH   dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tutejszy Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego, w ramach projektu pn.:...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 59a

36-100 Kolbuszowa

telefon:. (17) 227 17 90,  (17) 227 29 26, (17) 228 04 92
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - ptiątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek - ptiątek: 8:00 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę